Hyundai-15BTR-9 TF470-Elektro 3 Rad-Stapler-www.nikolic-gabelstapler.de
Hyundai 15BTR-9 TF470 Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler Tragkraft: 1500 Masttyp: Triplex
Hyundai-18BT-9U-Elektro 3 Rad-Stapler-www.nikolic-gabelstapler.de
Hyundai 18BT-9U Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler Tragkraft: 1800 Masttyp: Triplex
Hyundai-20BT-9 TS650-Elektro 3 Rad-Stapler-www.nikolic-gabelstapler.de
Hyundai 20BT-9 TS650 Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler Tragkraft: 2000 Masttyp: Triplex
Hyundai-30B-9U TS470-Elektro 4 Rad-Stapler-www.nikolic-gabelstapler.de
Hyundai 30B-9U TS470 Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler Tragkraft: 3000 Masttyp: Triplex
Hyundai-35B-9U TS470-Elektro 4 Rad-Stapler-www.nikolic-gabelstapler.de
Hyundai 35B-9U TS470 Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler Tragkraft: 3500 Masttyp: Triplex
Hyundai-35BH TS450-Elektro 4 Rad-Stapler-www.nikolic-gabelstapler.de
Hyundai 35BH TS450 Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler Tragkraft: 3500 Masttyp: Triplex
Hyundai-45B-7 V400-Elektro 4 Rad-Stapler-www.nikolic-gabelstapler.de
Hyundai 45B-7 V400 Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler Tragkraft: 4500 Masttyp: Duplex